AKADEMİSYEN HARMAN’IN KİTABI YAYINLANDI

AKADEMİSYEN HARMAN’IN KİTABI YAYINLANDI

Siirt’li akademisyen ve yazarlarımızın sayısı son yıllarda oldukça arttı. Hemşerimiz doktor öğretim üyesi Vezir Harman’ın Hz.Peygamberin Dindeki Yeri adlı kitabı yayınlandı.

Haberin Tarihi: 06 Şubat 2019

Halen Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görevli olan Harman kitabında günümüzde  peygamberlik makamı ve peygamberimiz aleyhinde konuşan sapıklara, resul ve nebi kavramlarını ele alarak bilimsel bir şekilde cevap vermektedir.

HİKAV Yayınları arasında yer alan 270 sayfalık kitabın son sözünde yazar Harman ”Resul ve nebi kavramları çerçevesinde Hz.Peygamberin dindeki yerini ve görevini   ele alan bu eser; bu konuda ortaya konulan görüşlerin analizini yaparak ifrata ve tefrite  sapmadan itidal üzere bir itikadi düşüncenin inşa edilmesini hedeflemektedir.” Diyor.

Kitapta batılı oryantalistlerin yanı sıra dinimizdeki bazı akımların peygamberlik kavramı üzerinde yanlış düşünceleri Kuranın ışığında  bilimsel esaslara göre çürütülmektedir.

Yazar Harmanın daha öncede yayımlanmış iki tercüme eseri bulunmaktadır. Bunlardan ilki İmam Şafii’nin İslam İnanç Esaslarını ele alan Fıkhul Ekber adlı kitabı diğeri ise İmam Bulkuni’n Menheccül Asleyn adlı esedir.

2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Harman,2007 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yüksek lisansını, 2012 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktorasını tamamladı.

2014 yılından itibaren de Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görevini sürdürmektedir.

 

Bir Yorum Yazın