YAZARLAR « Siirt'te Net

SON DAKİKA

Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT, SİİRT HABERLERİ
STK’LARA ÇAĞRIM

Doğrusu ben bunun kaderimiz olduğunu düşünmüyorum. El birliğiyle samimi olarak çalışırsak içinde bulunduğumuz durumu değiştirebileceğimize inanıyorum. Birçok ilde Sivil Toplum Kuruluşları kendi şehirleri için insiyatif almakta, ve hatta birçok hayati konuda karara etki yapan insiyatifler almaktadır. Ancak her ne hikmetse Siirt’te STK’lar bizim arzu ettiğimiz noktaya bir türlü gelememekte. Doğrusu bunun sebebi nedir ya da kendileri açısından bir açıklaması var mıdır bilmiyorum. Ben biraz işin içinde olan biri olarak gördüğüm kadarıyla; İlimizde bulunan bazı STK’lar sadece tabeladan ibaret. Bir kısmı da siyasete angaje olmuş ya da Devlet büyüklerini ziyaret etmeyi bir Sivil Toplum Faaliyeti olarak kabul etmiş durumda. Siyasete bu denli angaje olmuş y…

Kırsal Kesimlerin Boşalması

İşsizliği gidermeye yönelik zaman zaman alındığı dile getirilen önlemler arzulanan sonucu vermiş olsaydı, işsiz sayısında azalma olacaktı ve işsizlerimizin sayısı arttığına göre sonuç vermeyen önlemler alındığını söylemek, doğru bir tespittir kanımca… İşsizlik oranını aşağılara çekmek için alınması gereken önlemlerden biri; üretime yönelik tesislere vücut buldurmaktır ve devletimiz bünyesindeki güzelim tesisleri özelleştirenler yenilerini kurmayı düşünmezlerken, istihdam sağlamaları çağrısı yapılan iş adamları ise kulaklarını tıkıyorlar çağrılara… Özel sektörün iş sahaları açmaları beklentisine sıcak bakmayışlarının bir takım nedenleri varsa da bu nedenleri gidermek için bir gayret gösterilmediğini söylemek de yanlış bi…

Gerçeklerin Uydusu Sağlık Hakkı

… Ülkemizde de halk sağılığının teminat altına alınmasını öngören Anayasal hükümler olmakla birlikte çekilmekte olan sıkıntıları asgari düzeyde bırakacak uygulamalar devreye sokulamıyor maalesef… 1961 ve 1982 Anayasalarımızda sağlık hakkı temel haklar arasında değerlendirmiştir, uluslararası insan hakları normlarını da göz önünde bulunduraraktan… Ne var ki, son yıllarda sağlık kurumlarının yaygınlaşmasına, gerekli sağlık personelinin sayısındaki artışa rağmen vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyorlar önemli konuda… Genel Sağlık Sigortası primlerini ödemeyen yaklaşık 5 milyon yurttaşımızın 31 Aralık 2019 tarihinde borçlarını ödeme, ya da yapılandırmaması yüzünden tedavi göremeyecekleri belirtilirken, 1 yıl daha süre tanınarak …

Siirt’in En Büyük Sorununu Buldum

Adam, bir haftanın yorgunluğundan sonra, pazar sabahı kalktığında keyifle eline gazetesini aldı ve bütün gün keyif yapıp evde oturacağını hayal ediyordu. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve parka ne zaman gideceklerini sordu. Baba, oğluna söz vermişti; bu hafta sonu parka götürecekti onu, ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna uzattı: - "Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim!" dedi. - Sonra düşündü: "Oh be, kurtuldum! En iyi Coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez!" Aradan on dakika geçtikten sonra oğlu babasın…

HEKİMİ BIRAK, TECRÜBELİYE BAK

Bazı şeyleri tam anlamıyla öğrenebilmek veya yapabilmek için alanda öğrenim görmüş olmanın yeterli olmayabileceğini vurgulamak için söylenen bir atasözü. Yine bir başka atasözünde yüksekten düşenin halinden ancak yüksekten düşen insanların anlayabileceği ifade ediliyor. Bende yıllarca kamuda çalışmış bir insan olarak kamu görevlilerinin hangi imkanlar ve yetkiler altında görev yaptıklarını, çoğunun bir elinin balda, diğer elinin yağda olmadığını bildiğim için çalışmalarının değerini daha iyi anlayıp takdir ediyorum. Bu gün sessiz sedasız çalışan ama aslında çok önemli görevler üstlenen bir kurumdan söz edeceğim. Kamu kurumları ile kamuoyu arasında bir köprü vazifesini gören, kamu çalışmalarına yönelik olarak tuttuğu ayna ile vata…

Kırsallara, dönen olmaz

Şüphesiz, kırsaldaki yurttaşlarımızın başka yerlere göç etme nedenleri vardır ve bu nedenler akan yıllar içinde ülke yönetiminde söz sahibi olanlarca da bilinmekte, gerekli önlemler alınmadığından günümüzde kırsal kesimlerdeki nüfus oran %7’ye kadar gerilemiştir maalesef… Yıllar önce kırsal kesimler vatandaşlarımızın zorunluluk arzeden hizmetlere kavuşturulup kendilerine ekmek kapısı aralanmış olsaydı, başak yerlere göç etmek mecburiyetinde kalmazlardı ve gelinen noktada, bu olumsuzluğu gidermenin artık mümkün olmayacağı anlaşılmakta… Bu yörelerimizden başka yerleşim alanlarına halen de göçler devam ettiğinden, yakın bir gelecekte kırsalın tamamen boşalması ihtimali var ve buna rağmen ciddi önlemlerden söz edilmemekte… Kırsal alanlar…

Gerçeklerin Uydusu İstişare Önemlidir!

Peygamber Efendimizin (s.a.s) istişareye önem verdiğini ve istişareyi teşvik ettiğini dile getirdiği rivayet edilen Yemen asıllı sahabe Ebu Hureyre; “Ben, Resulullah’tan daha fazla arkadaşlarıyla meşveret eden birini görmedim..” buyururken, Kuran-ı Kerim’deki ayetleri en doğru şekilde tefsir ettiği ifade edilen gelen Iraklı Alim Alusi’nin de meşveret etmenin, yani istişarede bulunmanın taşıdığı büyük öneme “Her kim istişare ederse doğru yoldan mahrum kalmaz. Her kim de terk ederse hatadan kurtulmaz...” ifadeleriyle dikkat çektiği bir başka rivayet olup, bunların yanı sıra nice alimlerin daha aynı konudaki duyarlılıklarını dile getiren sayısız söylemleri gazeteniz Siirt’in sütunlarına sığdırmak mümkün değil derken, önemli konuya değinme gereğin…

Suriye için, birlikte çözüm üretecetik

Bugünlerde İdlib’de ilerleyen Suriye rejim güçlerinin Rusya ve İran’ın yardımı ile yeni yerleşim alanlarını ele geçirmesi ve burada bulunan sivil halkın bu nedenle göç etmek mecburiyetinde kalması, Rusya ve İran’ın Astana anlaşmasına bağlı kalmadıklarının çok net göstergesi olmuştur. Son zamanlarda Rusya ile olan ilişkilerin güçlendirildiğinden ve ABD yönetiminin tüm ısrarlarına rağmen bu ülkeden S-400 füzelerinin satın almasının söz konusu olmayacağı belirtilirken İdlib’de Suriye rejimine destek veren Rusya ve İran, Astana Anlaşmasında imzası bulunan Türkiye’den görüş almamakla, ABD gibi samimi olmadıklarını tescil etmişlerdir. Suriye’deki gelişmelerden en çok zarar gören ülke bizim ülkemizdir ve Suriyeli sığınmacılara yaklaşık 40…

İmarda rant iddialları ve savurganlıklılar…

Anımsayanlar vardır mutlaka… 10’uncu Cumhurbaşkanımız sayın Ahmet Necdet Sezer’in döneminde Siirt’te de imar planında bir değişiklik yapılmıştı ve bu değişikliğin; “Kimilerine kazandırmak için kimilerinin mağduriyetine yol açtığı” dile getirilerek konu üzerinde durmamız istenmişti mağdur olduklarını belirtenlerce… Konuyla ilgili bir araştırma yaptıktan sonra bu görüşü seslendirenlerin haklı olduğuna kanaat getirdiğimden, dikkatini çekmeye çalıştım ilgililerin ve yazılanlara kulaklar tıkalı kalınca dönemin Cumhurbaşkanı sayın Ahmet Necdet Sezer’e bir şikayet dilekçesi yazdım, zarfın üzerine de (Zata mahsus) diyerekten kargo ile gönderdim kendilerine… Değerli Cumhurbaşkanımızın imzası ile gönderilen cevabi yazıda; “Cumhurba…

EĞİTİMDE AÇAN GÜNEŞ

Panelde öğretmen adayı öğrenci onu yetiştiren kurumun yöneticisi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hasan Basri Memduhoğlu, halen köy öğretmenliği görevini yürüten bir eğitimci Muhammet Yusuf Toprak ve onun yöneticisi konumunda olan Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip konuşmacı olarak katıldılar. Yani öğretmenlik ve eğitimle ilgili unsurların temsilcileri yer aldı. Başlığı ve ilk paragrafı okuyanların zihinlerinde doğal olarak bir soru işareti oluşuyordur. Haklıdırlar. Bir paneli ele alan bir yazı için çok iddialı bir başlık. Ama hemen açıklayayım, başlığı ben panel için atmadım. Panelde gördüğüm birlikte çalışma isteği için attım.Yani anlayacağınız gönül sohbet ister çay bahane misali.Panelde ele almak istediğim esas konu için bir bahane. …

BU AY ÇOK OKUNANLAR

GÜNLÜK HABER AKIŞI

SON DAKİKA HABERLERİ