Aralık Meclis Kararları Açıklandı « Siirt'te Net

SON DAKİKA

escort bayan

Aralık Meclis Kararları Açıklandı

Bu haber 12 Aralık 2014 - 10:39 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Siirt Belediye Meclisinin 01-05 Aralık tarihleri arasında yaptığı meclis toplantılarında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre  Siirt  belediye meclisinin Aralık ayı  toplantılarında alınan  12 karar  şöyle;

 • Kasım 2014 meclis toplantı zaptında herhangi bir değişiklik yapılmadan tasdikine oybirliğiyle kabul edildi.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) bendi gereğince, 2014 Yılı bütçe fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyleri ve kurumsal kodların tüm düzeyleri arasında aktarma yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.
 • Belediye Meclisinin Ocak/2015 meclis toplantısının, 05 Ocak 2015 Pazartesi günü saat: 10.00’da Belediye Hizmet Binasının Meclis Salonunda yapılmasına oybirliğiyle kabul edildi.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri gereğince ticari araçlarda reklam bulundurulması esasları hakkında yönetmeliğin kabulü ve aşağıda belirtilen reklam bulundurma tarifelerinin uygulanmasına oybirliğiyle karar verildi.

2015 Yılı Belediye Otobüs (Midibüslerde)

Reklam SüresiReklam AlanıTahsis ÜcretiVergiToplam Bedel
Yıllık200,00 TL35,00 TL235,00 TL

2015 Yılı Araçlarda Reklam Yetki Belgesi

SüreÜcret
Yıllık150,00 TL

2015 Yılı Ticari Araç Reklam Yıllık İzin Belgesi (Her araç için)

S.NoSüreAracın TürüÜcret
1YıllıkTaksi30,00 TL
2YıllıkDolmuş-Minibüs40,00 TL
3YıllıkOtobüs50,00 TL
 • Gündem dışı gelen ve gündeme alınıp görüşülmesine oybirliğiyle kabul edilen; Belediye Meclisimizin 14/10/2014 tarihli ve 140 sayılı kararı ile ihdas edilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, sorumluluk ve yetkilerini belirlemek, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanılışında başvurulacak yöntemleri belirlemek amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesine göre hazırlanan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin, aynı kanunun 18. maddesinin (m) bendine istinaden tasdikine oybirliğiyle karar verildi.
 • Belediye Kanunu’nun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisince seçilen aşağıda isimleri belirtilen ihtisas komisyonlarının hazırlamış oldukları raporların okunmasından sonra yapılan görüşme ve oylama neticesinde;
 • Şehircilik Komisyonu Raporu:
 • Kızlar Tepesi halı saha önünden geçen 100 m. uzunluğunda 3 m. genişliğinde yol parke olarak döşenmişti. Bu yolun parkeleri geçen sene sökülerek yerine yenileri döşenecekti, bir sene geçmesine rağmen şimdiye kadar sökülen parkeler döşenmemiştir. Vatandaşlarımızın sık kullandığı söz konusu yolun parke taşı ile döşenmesi komisyonunuzca uygun görülmüştür.
 • Kültür ve Sanat Komisyonu Raporu:
 • Kültür hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama yapmak, bu alanlarda konferans, sergi, panel, kurs vb. etkinlikler düzenlemek, hedef kitleyi bilinçlendirmek,
 • Tarihi ve arkeolojik değerlerin güvenliği ve korunması hakkında halk bilincini geliştirmek, (bu alanda üniversite ile iş birliği yapmak)
 • Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat alanlarını milli kültür ve çağdaş anlayışını uygun olarak yürütülmesini sağlamak. (eski el sanatları, giyim ve kuşam, süsleme sanatı) ve bunları sergilemek suretiyle yaşatmak.
 • Ekoloji Sağlığı Komisyonu Raporu:
 • Kış aylarının gelmesiyle birlikte konutlarda ve evlerde kullanılan kalitesiz kömürden kaynaklı insan yaşamını ve çevreyi olumsuz etkilediğinden dolayı, özelikle gece saatlerinde yoğun kömür kokusu ve çevre kirliliği yaşanmaktadır. Bu olumsuzluğu gidermek ya da en aza indirmek için Belediye Zabıta Müdürlüğünce denetimlerin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 • Şehir İsale Hattı ve İçmesuyu Tesislerini Kontrol ve Denetim Komisyonu Raporu:
 • Komisyonumuzun yaptığı çalışma sonucunda Hesko içme suyuna bağlı Q 800’lük çelik borunun Hacikan Köyü ile Nergiziye’ye kadar olan bölümünün, yapılacak olan barajdan dolayı suyun altında kalma ihtimali üzerinde DSİ. Bölge Müdürlüğü veya İl Müdürlüğü ile görüşülerek gerekli önlemlerin alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
 • Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu Raporu:
 • Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz Kadın Kurulumuzun öncelikli hedefi, kadınlar arasındaki iletişimin geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesini sağlayacak bir dayanışma ağı oluşturmaktır. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını belediyemizin temel politikalarıyla bütünleştirmek yönünde plan, program ve faaliyetler organize edilecektir.
 • Kadın profili Anketimiz, bu hafta içinde alan uygulamasına geçilecektir. Anketimizin amacı; göç mağduru, işsiz,  yoksul ev kadınlarının ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal alanlarda yaşadıkları sorunları açığa çıkararak çözüm politikaları geliştirmektir. Anketimizin diğer bir hedefi ise cinsiyetçi ideolojinin, toplumsal değer yargılarının ve kültürün kadının toplumsal konumundaki etkisini belirlemek olacak.
 • Kadın Kurulumuz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Ve Mücadele Gününe yönelik il düzeyinde oluşturulan kadın platformuyla ortak bir eylem program düzenledi. Afiş, el ilanı, basın açıklaması, söyleşi ve film gösterimi programlandı. Günün anlamına uygun bildiri dağıtımı, kitlesel basın açıklaması, söyleşi, slayt gösterimi, müzik dinletisi gibi etkinlikler düzenlendi.
 • Park Yeri ve Mesire Alanı Tespit Komisyonu Raporu:
 • İlimiz Alan Mahallesi Şeyh Şerafettin Caddesi 18 Mart İlköğretim Okulunun yan ve arka taraflarındaki 1616 ile 1620 sokakları arasında bulunan moloz ve atıklarla doldurulmuş iki adet arsanın halkın menfaatine Belediyemiz tarafından park ve yeşil alan olarak yapılmasını komisyon olarak öneririz.
 • Şengal Mültecilerine Yardım Toplama ve Araştaırma Komisyonu Raporu:
 • Irak’ın Şengal Bölgesinden şehrimize göç etmiş Şengal Mültecilerinin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kurulan komisyonun Valilik ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile yapılan görüşmeler sonucunda Şengal Kampına 118 Ton kömür ve 30 adet kömür sobası teslim edilmiş olup, gerekli çalışmalar devam etmektedir.
 • İsimsiz Cadde-Sokaklara İsim Verilmesi ve İsim Değiştirilmesi Komisyonu Raporu:
 • İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ve isim değiştirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen Komisyon üyelerinin hazırlamış oldukları raporların, Belediye çalışmalarına katkı sunduğu anlaşıldığından söz konusu raporların tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

 • Siirt ili Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan 454 Ada 2, 3, 4, 5 nolu parseller için UİP 7179 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında Ayrık Nizam 6 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte ön cepheden mevcut yapılaşma hizası, arka bahçe mesafesi 4 metre yan bahçe mesafesi 3 metre ve 1 nolu parsel cephesinde bitişik yapı yapıldığı için Bitişik Nizam diğer parseller için Ayrık Nizam 6 katlı yapılaşma koşulları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.
 • Siirt ili Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan 454 Ada 14, 15 nolu parseller için UİP 7177 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında Ayrık Nizam 6 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte ön cepheden mevcut yapılaşma hizası, arka bahçe mesafesi 3 metre yan bahçe mesafesi 3 metre Ayrık Nizam 6 katlı yapılaşma koşulları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.
 • Siirt ili Merkez İlçesi Kooperatif Mahallesinde bulunan 484 Ada 2, 3 nolu parseller için UİP 7183 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında Ayrık Nizam 6 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte ön cepheden mevcut yapılaşma hizası, arka bahçe mesafesi 3 metre yan bahçe mesafesi 3 metre Ayrık Nizam 6 katlı yapılaşma koşulları talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, oybirliğiyle karar verildi.
 • Siirt ili Merkez İlçesi Ulus Mahallesinde bulunan 183 Ada 5 nolu parsel için UİP 7187 plan işlem numaralı başvurusu ile plan değişiklik teklifinin mecliste görüşülmesi istenmektedir. Söz konusu mülkiyet; imar planında kısmen yol kısmen Park alanı olarak planlanmıştır. Öneri değişiklik ile birlikte imar planında park alanı olarak planlanmasına karşın yıllardır konut olarak kullanıldığı, içerisinde konut olduğundan bahisle mevcut kullanım şekline uygun olarak Ayrık nizam 3 katlı konut alanına dönüştürülmesi talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; imar planı değişikliğinin onaylanmasına, Ak Parti Grubunun ret oyuna karşılık BDP Grubunun kabul oyuyla birlikte oyçokluğuyla karar verildi.
 • Mecliste görüşülüp karara bağlanan; Siirt ili Merkez Alan Mahallesinde bulunan 335 Ada 13 nolu parselin ilgili meclis kararına askı süresi içinde itiraz edilmiş olup talebin yeniden görüşülmesi istenmektedir. Öneri değişiklik ile birlikte Çevreyolu cephesinden 25 m çekme, komşu parsellerden 5m çekmeli Akaryakıt ve Bakım istasyonuna dönüştürülmesi talep edilmektedir. İmar Komisyon raporu üzerinde yapılan görüşme ve oylama sonucu; Tarımsal niteliği korunacak alan ile ilgili plan değişikliği veya plan ilavesi yapılamayacağı kanaatiyle, Ak Parti Grubunun kabul oyuna karşılık BDP Grubunun ret oyuyla birlikte imar planı değişikliğinin REDDİNE, oyçokluğuyla karar verildi.
 • Aşağıda nitelikleri belirtilen 2 adet plan tadilat tekliflerinin Meclisçe görüşülmeden önce İmar Komisyonunca rapora bağlanması “Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesinin 5. Paragrafı” gereği zorunlu olduğundan;
 • Siirt İli Yeni Mahallesi’nde bulunan 448 ada 59 ve 60 nolu parsellerin plan tadilat dosyası,
 • Siirt İli Yeni Mahallesi’nde bulunan 465 ada 37 ve 38 nolu parsellerin plan tadilat dosyasının incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevkine oybirliğiyle kabul edildi.

 

 

 

 

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.